Główna > Projekt UE

Projekt UE

POLFENDO Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Innowacyjna aplikacja internetowa do automatyzacji procesów sprzedaży”

Celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego w formie innowacyjnej aplikacji internetowej do automatyzacji procesów sprzedaży. Efektem projektu będzie usprawnienie działania Spółki a także wzrost konkurencyjności, wejście na nowe rynki zbytu.

Wartość projektu: 531 360,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 194 400,00 zł