Główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLFENDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hutniczej 10, 41-409 Mysłowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000410921, NIP 2220894414 oraz Regon 242856883.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail it@polfendo.com, formularz kontaktowy pod adresem http://www.polfendo.com/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora, lub telefonicznie na numer + 48 601 802 407.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail info@polfendo.com lub telefon + 48 601 802 407. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 • Strony w domenie http://www.polfendo.com mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - przedstawienia naszej oferty handlowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  - dokonywania przez Państwa zakupów online i realizacji złożonych zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - wzajemnych rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ODBIORCY DANYCH

 • Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane należycie upoważnionym pracownikom Administratora oraz współpracującym z Administratorem podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i administracyjne.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zawartych umów, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z ich tytułu.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 • Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 (22) 531 03 00) (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.
 • Dodatkowo, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.


ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty,  zawarcia umowy i jej realizacji.


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 • Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.


POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 • Witryna http://www.polfendo.com wykorzystuje pliki cookies będące niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwis www i przechowywanymi przez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniach końcowych (komputer, telefon, laptop, tablet itp.) Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, nazwy strony internetowej, z której pochodzą, czasu ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalnego identyfikatora. Witryna nie gromadzi w plikach cookies danych osobowych.
 • Zebrane dane będą wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej,  w celu ulepszania jej struktury i zawartości. Zgromadzone dane będą wykorzystywane ponadto optymalizacji zawartości strony internetowej do preferencji danego użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych).
 • Witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  - „Sesyjne” pliki cookies - będące plikami tymczasowymi pozostającymi na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej przez użytkownika (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki),
  - „Stałe” pliki cookies – będące plikami pozostającymi na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 • Akceptacja niniejszej polityki oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na dostosowanie zawartości strony internetowej do jego preferencji użytkownika,
 • Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 • Zapisane pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika.